top of page

Kaçkar Dağları Florası

(Bazı resimler alıntıdır, isimlerinde hata olabilir. İsim düzeltme talepleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz. ) 

Rize’nin ve Çamlıhemşin’in florası hakkında yapılan bazı araştırmaların sonucu aşağıda belirtilmiştir.

Rize florası, Vejetasyonu ve Yöre Ballarının Polen Analizi, Tübitak Proje No: T.B.A.G.-650, Prof.Dr. Adil Güner ve Ark.1987: Yapılan araştırmada toplam 1430 flora (bitki) çeşidi tespit edilmiştir.

North- East Turkey Black Sea Forests Project, Draft Botanical Survey, Byfield, A. May 1995: Araştırmada Fırtına Deresi başlığı altında alanda 145 nadir, 24 endemik tür bulunduğu ve endemizm oranının %17 olduğu belirtilmiştir.

D.K. Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Raporu, 10 Ekim 1989: Raporda alanın Şenyuva mevkiinde yaklaşık 1.5 ha büyüklüğünde kalın çaplı (10-18 cm) ve boylu (6-8.5 cm) şimşirlerden oluşan bir meşçere olduğu ve korunmaları için en hassas koruma statüsü olan Tabiat Koruma Alanı olarak tekrif edilmesi teklif edilmektedir.

Doğu Karadenizin doğal yaşlı ormanları, Kurdoğlu,O. 1996: Dünyada hızla azalan ve en değerli ekosistemlerden biri olarak kabul edilen doğal yaşlı ormanlar, milli parkın da dahil olduğu fırtına havzasının korunması gereken kaynak değerlerinin başında gelmektedir. Yapılan incelemelerde doğal yaşlı ormanların özellikle Çamlıhemşin’in yukarı bölümleri ile Ayder, Fırtına ve Elevit vadilerinin her iki yamacında yayıldığı gözlenmiştir

Rize ili ve yöreleri ülkemizin  bitki coğrafyası bakımından 3 büyük flora bölgesi olan Euro-Siberian,İrano-Turanian ve Mediterranean(Akdeniz) bölgelerinden Euro-Siberian flora bölgesinin Colchis(Kolşik) kesiminde kalmaktadır. Türkiye’deki Euro-Siberian flora alanı Ordu ili Melet Irmağı ile iki kesime ayrılmaktadır. Doğusunda kalan kesim Kolşik batısında kalan kesim ise Öksin olarak adlandırılmaktadır.

bottom of page