top of page

Foto Galeri

Pokut Yaylası

Pokut Yaylası

Çamlıhemşin’in doğal sınırları, denizden 165 m yükseklikten başlayıp 3932 m’lik Kaçkar Dağının tepesinde son bulur. Bu iki yükselti arasında, engebeli ve girintili-çıkıntılı bir çok vadiye sahiptir. Başlıca Yaylaları: Çat, Elevit, Kale, Varoış, Verçenik, Başyayla, Ortayayla, Tirovit, Palovit, Haçıvanak, Karmik, Hapıvanak, Samistal,POKUT, Sal, Hazindağ, Amlakit, Aşağı Kavrun, Yukarı Kavrun, Kaçkar, Ayder yaylalarıdır. Bu sayfada Pokut yaylası resimlerine ulaşabilirsiniz.

Çamlıhemşin Konakları

Çamlıhemşin Konakları

Bölgede 30'a yakın 100 yıl öncesinden Rusya'da pastacılıktan kazanılan paralarla yapılan konakların resimlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Konakların bir çoğu kullanılamaz durumdadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri konaklarda bulunan hisseli yapıdır. Kültür bakanlığı tarafından verilen hibelerle restore çalışmalarına başlanmış ancak yeterli olmamıştır.

Nostalji

Nostalji

Birçoğunuzun bölgeyi en azından resimlerle tanıma imkânı olmuştur. Yöre insanlarını tanıyan bilen çok az insan vardır. Yöreye gerçekten emek vermiş insanları tanıyanlar ise hiç yoktur. Burada sizlere, yöre insanlarını, eski yaşamlarını bulunduğu bir sayfa hazırladık.

Çamlıhemşin Florası

Çamlıhemşin Florası

Rize ili ve yöreleri ülkemizin bitki coğrafyası bakımından 3 büyük flora bölgesi olan Euro-Siberian,İrano-Turanian ve Mediterranean(Akdeniz) bölgelerinden Euro-Siberian flora bölgesinin Colchis(Kolşik) kesiminde kalmaktadır. Türkiye’deki Euro-Siberian flora alanı Ordu ili Melet Irmağı ile iki kesime ayrılmaktadır. Doğusunda kalan kesim Kolşik batısında kalan kesim ise Öksin olarak adlandırılmaktadır. Bu sayfada Çamlıhemşin Florasına ait çeşitli bitkilerin resimlerine ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi Defterimiz

Ziyaretçi Defterimiz

Yaylamızda eski evlerimizde duvarlara çakılarla yazılar yazmak bi gelenek haline gelmiştir. Kiminle ve ne zaman gelindiğine dair fikir veren bu uygulama aslen yapıya zarar vermekte olduğu için, bu gelenekten kopamadığımız için yaylada kendimize ait bir ziyaretçi defteri oluşturduk. Gelen değerli misafirlerimiz bizleri kırmadılar ve övgü dolu içten yazılarla bizleri onurlandırdılar. Teşekkür ederiz. Bu güzel hatıraya daha nice güzel hatıralar eklemek dileğiyle.

Misafirlerimizden Gelenler

Misafirlerimizden Gelenler

Bu yaylaevi nice misafirler ağırladı. İnşallah dahası da nasip olur. Pokutyaylaevi sakinleri olarak bizler Ankara'dan, İstanbul'a birçok ilden, hatta yurtdışından gelen misafirlerimize teşekkür ederiz. Sevgiler, Saygılar.....

bottom of page