TARAKÇI KONAĞI RESTORASYON HİKAYESİ

Çamlıhemşin ilçesi, Belediye sınırları içerisinde 2002 yılında yapılmış olan imar planı çalışmasında 24 adet tarihi konak tespit edilmiştir. Bu tespit edilmiş olan konakların dördü, Kavak-Sırt mahallesinde, dokuzu Yukarı Çamlıca mahallesinde, onbiri de Konaklar mahallesinde bulunmaktadır. Sayısı hakkında net bir bilgi sağlayacak kaynak bulunmamasına rağmen bu sayıdan biraz daha fazla konağında köylerde olduğu tahmin edilmektedir. Genellikle dolma taş/ göz dolma tekniği ile yapılmış olan konaklar, bazı özellikleri ile birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bölgede “L” tipi olarak üretilmiş olan bir tek konak bulunmaktadır. Bunun yanında bölgedeki mevcut tarihi konaklar içerisinde 17 odasıyla en büyük olan tek bir konak vardır. Bu iki özelliğe de sahip olan tek konak Tarakçı Konağıdır.

Bölgede birçok konak bulunmaktadır. Bunların hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden özel konaklardır. Hepsinin de kendine has hikayeleri vardır. Detayları hakkında birçok bilgiye sahip olduğum ve iyileştirme çalışmalarındaki bazı izlenen yolları bildiğim Tarakçı Konağında uygulanan yolların bir kısmını sizlerle paylaşayım istedim.

15.07.2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının onarımına Yardım sağlanmasına dair yönetmelik ile tüm Türkiye genelinde yapılan Proje ve Uygulama yardımından yararlanabilmek için aşağıdaki şartlar ile belgelerin başvuru dosyasında bulunması gerekir.

 • Başvuru sahibinin konakta hisse sahibi olması

 • Tapu ve kadastro belgelerinin bulunması

 • Fotoğraflar

 • Kimlik Belgesi

 • İkametgah belgesi

 • Kısa bir rapor

 • Fotoğraflar

 • Tescil kaydı (Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. En kısa 2 ayda alınmaktadır. Kurul görevlileri tarafından yer görme işlemi yapılmaktadır.)

 • Rize Müze müdürlüğünden alınan rapor

Tescil etmek demek, binanızın Kültür varlığı olarak belirlendiği anlamına gelir ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca korunmaktadır. Tescil edilen herhangi bir yapının artık içinde, dışında, çevresinde, kıyısında, köşesinde yapılacak herhangi bir şeyde kurul onayının aranması zorunluluğu ortaya çıkar.

Bu şekilde yapılmış olan başvuru sonucunda kurul, Raportörlerini bölgeye göndererek değerlendirir ve Koruma Kurulu toplantısında gündemine alarak karar verir.

Tescil işleminin tamamlanmasının ardından proje yardımı için, Mülk sahibinin bizzat yapabileceği Kültür Bakanlığına başvuru çalışmaları başlar. Fotoğraflar, tescil kararı, tapu ve kadastro belgeleri, projenin kapsamına, tahmini bedelinin ne kadar olacağını ve ne kadar sürede işin bitirileceğini gösteren rapor (m2’ye bağlı olarak mimar tarafından teklif edilen bedeldir), kanuni tebligat adresi, fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği ve dilekçe ile başvuru yapılabilir. En geç Kasım ayında konağın tescilinin yapılmış olması gerekir ki, Aralık ayında Proje yardım ve uygulama yardım başvuruları yapılabilsin. Başvurunun Aralık ayında yapılmasının nedeni ise ödeneğin sene içinde harcanmış olması gerekmesidir. Başvurunun kabul edildiği tarihi takiben bir sene içinde projelerin ya da uygulamaların tamamlandırılmış ve raporlandırılmış olması gerekmektedir ve ödeneğin sene içinde harcanmış olması gerekmektedir.

Kültür Bakanlığı her sene bu iş için belli bir miktar kaynak ayırır. Mümkün olduğunca her başvurunun olumlu değerlendirilmesine çalışılır, ancak buna göre her başvuruya düşen pay değişir, küçülür. Kabul edilen başvurular ve ayrılan ödeneklerin bulunduğu liste İl Kültür Müdürlüğüne gönderilir. Bu listenin İl Kültür Müdürlüğüne ulaşması Mart ya da Nisan ayını bulmaktadır. Bu listenin yayınlanmasını takiben başvuru sahipleri İl Kültür Müdürlüklerine sözleşme imzalamak üzere davet edilir. Sözleşme anlaşma yapılan mimarla birlikte, başvuru yapan tarafından bizzat mümkün değilse vekâlet verilen kişi tarafından imzalanır. Burada mimara da vekâlet verilebilir. Sözleşmenin imzalanmasını takiben, proje yardımı olarak belirlenen bedelin %20’si mimar hesabına aktarılır. Mimar tarafından röleve ve restorasyon projelerinin çizilmesi için yerinde ölçümler yapmak ve fotoğraflarla mevcut durumu belgelendirmek zorundadır. Bu yüzden konağın açık olması gerekir. Hazırlanmış olan projeler mimar tarafından Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu müdürlüğüne gönderilir, raportörler tarafından projenin doğruluğu kontrol edilir, kurul gündeminde değerlendirildikten sonra karar alınır.

Proje hazırlama sürecinde en sıkıcı durum yardım için belirlenmiş olan proje bedellerinin, piyasa proje bedellerinin oldukça altında olmasıdır. Buna göre ya mülk sahibi, mimara ek bir bedel ödeyecektir ya da mimar yardım bedeli olarak belirlenmiş bedel karşılığı projeyi hazırlamayı kabul edecektir. Şöyle bir kıyaslama ile ne dediğim daha iyi anlaşılacaktır. Tarakçı Konağı 3 katlı 17 odalı 400 m2 taban alanlı toplam 1200 m2 inşaat alanı olan bir konaktır. Sadece Röleve ve Restorasyon Projele bedeli 2006 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarına göre 50.000 TL’dir. Kültür Bakanlığı tarafından Tarakçı Konak için verilen bedel ise 18.000 TL’dir ki bu bedel o dönemde verilmiş olan en yüksek bedeldir.

Uygulama sürecinin proje yardım sürecinden farkı onaylı projeler üzerinden yapılmasıdır. Restorasyon metraj ve hak ediş raporları muhakkak olmalıdır.

Röleve ve Restorasyon projeleri kavram olarak birbirlerinden farklıdır. En kısa tanımı ile, Röleve projesi yapının mevcut durumunu belgeler projedir, restorasyon projesi ise yapılacak müdahalelerin gösterildiği projedir. Restorasyon projesinde yapının gelecekte nasıl bir işleve sahip olacağı ve bunun için yapılacak müdahaleleri kapsar.

Yardımlar konakları kurtarmaya yetmese bile konağın kurtarılmasını sağlayan itici güç olmuştur. Bu açıdan bakılırsa Yardım amacına ulaşmıştır. Rize İl Kültür ve Turizm müdürlüğünden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çamlıhemşin konaklarının resimleri için Foto Galeri-Konaklar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Rize Konakları koordinat bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.... (http://ersindemirel.blogspot.com.tr/)

Etiketler:

Öne çıkanlar
Yeni yazılar
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

© 2023 by  Pokut Yaylaevi. Proudly created with Wix.com

Bizi arayın:

​90-0530-228-6620; 90-537-387-7496